Monday, June 14, 2010

चार लोचनांची - एका गाण्याचा शोध...

लहानपणी आमच्याकडे एक अरुण दाते (अनिल?) आणि अनुराधा पौडवाल यांची एक कॅसेट होती.
त्यातली बरीच गाणी अजून ऐकू येतात कुठे नं कुठेतरी, शुक्रतारा-मंदवारा, हात तुझा हातात अनं, दिवस तुझे हे झुलायचे ...

पण एक गाणं तेव्हा हरवलंय आणि अजून सापडलं नाहिये. बघा तुम्हाला महित आहे का...ते ऐकून साधारण २० वर्षे झाली असतील. जेवढे आठवतील तेवढे शब्द देत आहे...


चार लोचनांची, दुनिया दोन पाखरांची
मुक्यानेच किलबिल चाले प्रितीच्या (सुरांची?)...
अंतरिक्ष उघडे ... मखमली पिसारा...
काळजात दाटी झाली...